Get All New Unifi
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yayasan TM

​​​


YTM EduXceL Jr. 2017


YTM EduXcel Jr. Minor Scholarship for 2017 is now open to Malaysian citizens for application.

1. YTM EduXcel Jr. Scholarship Package:

  • ​​Annual pocket allowance of RM 1,500.00 for two years
  • ​Opportunity to join various development programs​​​


   

2. ​​Terms of Application:
  • Open to Form 4 students in 2017
  • Minimum 5A’s in PT3 2016
  • Active in co-curricular activities and sports
  • Total household income not exceeding than RM 5,000 per month
  • Must not be a recipient of any scholarships​ or grants from other parties

   ​Visit the following website address for submission of online applications:
​1. Online application manual. Click here.
​2. Online application form. Click here​.​

*Submission of document is NOT required at this moment. Yayasan TM will notify you to do so if necessary.​


For any enquiries, please contact:

1. Ihsan Said                        (03-2240 1594)
2. Nurul Eleena                    (03-2240 0293)

For technical problem:

1. Abdul Salam Musa            (03-2240 1273)

CLOSING DATE:

 31 January 2017


______________________________________________________

 

YTM EduXceL Jr. 2017


Permohonan biasiswa kecil YTM EduXcel Jr. 2017 kini dibuka kepada warganegara Malaysia.

1. YTM EduXcel Jr. :

  • Elaun poket RM1,500 setahun (bermula dari Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)
  • ​Peluang mengikuti program pembangunan

​2. Syarat dan kelayakan:

  • Terbuka kepada pelajar Tingkatan 4 pada tahun 2017 sahaja
  • Memperolehi sekurang-kurangnya 5A dalam PT3 2016
  • Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum dan sukan
  • Mempunyai pendapatan kasar sekeluarga tidak melebihi RM5,000 sebulan
  • ​Tidak menerima sebarang biasiswa, bantuan dan tajaan daripada mana-mana pihak

Permohonan hen​daklah dibuat secara atas talian denga​n melayari laman web Yayasan TM di alamat berikut:

​1. Manual permohonan. Kli​k di sini. Sila baca! 
​2. Borang permohonan. Klik di sini​.​

*TIADA penghantaran dokumen di perlukan buat masa ini. Pihak Yayasan TM akan memaklumkan sekiranya anda perlu menghantar dokumen.


Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

1. Ihsan Said                        (03-2240 1594)
2. Nurul Eleena                    (03-2240 0293)

Untuk masalah teknikal, sila hubungi:

1. Abdul Salam Musa            (03-2240 1273)

TARIKH TUTUP:

31 Januari 2017

 ​​